Ελληνικά English

ευρωπαϊκή ένωση ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο

βιοδυναμικές/οργανικές καλλιέργειες
  • Χρησιμοοποιούμε ποικιλίες φυτών της Ελληνικής γης από σπόρους που εξελίχθηκαν φυσικά.

  • Εφαρμόζουμε τεχνικές βιώσιμης ανάπτυξης για τη καλλιέργεια των φυτών που θα χρησιμοποιήσουμε.

  • Αντιμετωπίζουμε το τοπικό οικοσύστημα με σεβασμό. Εκμεταλλευόμαστε τη βιοποικιλότητα χωρίς να επεμβαίνουμε στον φυσικό της κύκλο.

Η Εταιρεία

Η εταιρεία Bio Dynamic Spirits είναι μία πρότυπη μονάδα παραγωγής ποτών και αποσταγμάτων από συστατικά που προέρχονται από βιοδυναμικές/οργανικές καλλιέργειες. Αποτελεί τη συνέχεια τριών γενιών ποτοποιίας και καλλιέργειας, όπου η υψηλή εξειδίκευση των ανθρώπων σε εφαρμογή νέων τεχνικών και υλοποίηση νέων τεχνολογιών, συναντά τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σχεδόν ενός αιώνα. Το φάσμα προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά που συναντώνται σαν συνταγές σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, όπως το τσίπουρο, η ρακή (τσικουδιά), το ούζο και η μαστίχα.

Το Όραμα

Η μοναδικότητα των προϊόντων δεν έγκειται μόνο στις συνταγές που τελειοποιήθηκαν στο χρόνο αλλά και στην εφαρμογή τεχνικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καλλιέργεια των συστατικών, όπως οι βιοδυναμικές/οργανικές καλλιέργειες, γεγονός που εξασφαλίζει την αγνότητα των υλικών και αυξάνει την ποιότητα του τελικού προϊόντος.